In de zomervakantie is het kunstgras van onze hoofdveld vervangen. Op basis daarvan heeft het veld een keuring ondergaan en daaruit is gebleken dat de vezellengte niet voldoet aan de eisen.
Gevolg hiervan is dat het veld op zo kort mogelijke termijn weer vervangen moet worden. De werkzaamheden zullen beginnen op maandag 6 februari en vooralsnog uiterlijk 24 februari afgerond zijn.

Dit heeft de nodige consequenties.
Voor wedstrijden kunnen we rekenen op de medewerking van Vosta en naar wij hopen zal, mede gezien het programma, dit niet tot veel problemen leiden. Ten aanzien van trainingen wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een alternatief schema dat voorziet in verschuiving naar de overige velden op ons sportpark en het gebruik maken van velden van Phenix. Het definitieve schema zal op zo kort mogelijke termijn worden gedeeld via sociale media.

Het bestuur rekent op ieders begrip en medewerking.