Organisatie Beltona

Functie Naam Telefoon mailadres
       
Voorzitter vacant    
       
Secretaris Daan Wevers 053 – 434 33 79 mail
       
Penningmeester Frank van Dorp 06 – 19 71 10 58 mail
       
Competitieleider Herman Boers 06 – 50 52 53 94 na 17.00 uur mail
  Klaas Keizer 06 – 42 29 56 16 mail
       
Wedstrijd- en strafzaken Rob Korf 06 – 23 63 58 81 mail
       
Scheidsrechterszaken Tonnie ter Huerne 06 – 28 19 85 40 mail
       
Info aanmeldingen Herman Mollenhorst 06 – 46 78 42 81 mail
  Frank van Dorp 06 – 19 71 10 58 mail