Documenten Sparta Enschede

Statuten & Huishoudelijk Reglement

Als gevolg van de per 1 juli 2021 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) liggen ter bespreking en vaststelling gewijzigde versies van de statuten en het huishoudelijk reglement voor.

Statuten cvv Sparta

huishoudelijk reglement Sparta Enschede

Gedragsregels

cvv Sparta hanteert de gedragsregels van het NOC*NSF Centrum voor veilige sport.

Gedragscode voor functionarissen klik hier
Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders klik hier
Gedragscode voor scheidsrechters en officials klik hier
Gedragscodes voor sporters klik hier