Documenten Sparta Enschede

Statuten & Huishoudelijk Reglement

Tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering in 2006 werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. De wijzigingen die in beide documenten waren aangebracht was het gevolg van de nieuwe verenigings-structuur die thans binnen Sparta Enschede van kracht zijn.

Download hier het huishoudelijk reglement

Download hier de statuten

Handleiding Jeugdleiders

Voor alle Jeugdleiders van Sparta Enschede hebben wij een handleiding ter beschikking gesteld, om op een zo positief mogelijke manier het team te ondersteunen.

Download hier de handleiding Jeugdleiders