Documenten Sparta Enschede

Statuten & Huishoudelijk Reglement

Als gevolg van de per 1 juli 2021 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) liggen ter bespreking en vaststelling gewijzigde versies van de statuten en het huishoudelijk reglement voor.

67160.01 Akte statutenwijziging_Christelijke Voetbalvereniging Sparta Enschede (C.V.V. Sparta E.)

20210428 CPT huishoudelijk reglement Sparta Enschede

Gedragsregels

cvv Sparta hanteert de gedragsregels van het NOC*NSF Centrum voor veilige sport.

Gedragscode voor functionarissen klik hier
Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders klik hier
Gedragscode voor scheidsrechters en officials klik hier
Gedragscodes voor sporters klik hier