Business Club Sparta

BCS is een sterk georganiseerde groep bedrijven met als doel het sponsoren van Sparta Enschede.

Via het lidmaatschap;

1 Ondersteunen van Sparta Enschede
2 Tonen van maatschappelijke betrokkenheid
3 Versterken van het eigen en andermans relatienetwerk
4 Vergroten van de eigen naamsbekendheid
5 Communiceren van een imago
6 Het doen van business onder prettige omstandigheden.


STERK NETWERK

De leden van de BCS ontmoeten elkaar in een leuke informele sfeer, nodigen klanten uit, leggen nieuwe contacten en doen onderling zaken.

Zij ontmoeten elkaar niet alleen voor, tijdens of na de (thuis)wedstrijden van de vereniging, maar zij ontmoeten elkaar ook tijdens activiteiten die speciaal voor onze BCS -leden georganiseerd worden.

Deze activiteiten kunnen specifiek te maken hebben met Sparta Enschede of het voetbal in het algemeen, maar ook kunnen dit activiteiten zijn die uitsluitend tot doel hebben om de onderlinge contacten tussen de leden te versterken of zelfs een maatschappelijk karakter hebben.

Hierbij kun je denken aan een bedrijfsbezoek op de locatie van één van de leden of een lezing van een bekende Nederlander, in de volksmond wel vaak BN’er genoemd. Een brede basis dus, waar u in ongedwongen sfeer optimaal kunt (net)werken aan uw zakelijke contacten.

VOORDELEN
De BCS biedt Sparta Enschede continuïteit.

Sparta Enschede is (en wil niet) niet alleen afhankelijk van één hoofdsponsor en enkele subsponsors, maar weet zich gesteund door een grote groep betrokken bedrijven.

Bovendien groeien bedrijven die binnenkomen als BCS -leden, vaak door tot grotere sponsors

Sommige sponsors zijn niet meteen geïnteresseerd in bv een hoofdsponsorschap, maar willen eerst aftasten en bekijken wat de sponsoring van de club of vereniging hun te bieden heeft.

Zij kiezen er dan eerst voor om enkele jaren BCS -lid te zijn en te ondervinden wat de sponsoring hen oplevert om vervolgens de stap te maken naar het hoofd- en/of stersponsorschap.

Doelen
De BCS bindt en verbindt, met als hoofddoel een win-win situatie van sponsor en vereniging. Sponsoren welke bijvoorbeeld zijn verbonden aan Sparta Enschede als bord- of shirtsponsor o.i.d., zie je in de loop der jaren ook steeds meer betrokken raken bij onze mooie vereniging.

Enkelen voelen zich uiteindelijk zo betrokken en zien de win-win situatie uit eigen ervaring, dat men besluit zich ook aan te sluiten bij de BCS.

Meer info over de BCS mail naar bcs@sparta-enschede.nl