Heden, verleden, toekomst

Jubileumboek
Net als alle andere activiteiten zal het jubileumboek 100 jaar Sparta verschijnen in 2022. Daarin zullen vele verhalen en feiten zijn opgenomen. Op deze pagina staan een aantal teksten over de geschiedenis van Sparta, die grotendeels gedeeld zijn in dit jubileumjaar via de sociale media.

100 jaar is een prestatie van formaat!

Sparta zal in 2021 de negende voetbalclub zijn die in Enschede100 jaar is geworden. Eilermark gaat ons in oktober van dit jaar nog voor. Dit was ook onze eerste officiële tegenstander na de oprichting op 25 april 2021. Het was toen nog even wennen want zowel Sparta 1 als Sparta 2 verloor met respectievelijk 5-0 en 6-0. Later zijn veel winstpartijen en kampioenschappen gevolgd met als hoogtepunten de Nederlandse kampioenschappen in de periode voor 1940. En nu zijn we in 2019-2020 een vitale vereniging met 54 teams in Enschede. We misstaan niet in onderstaand rijtje van Enschedese 100-jarigen, waarvan Hercules en Enschedese Boys sinds 2010 resp. 2017 niet meer bestaan:

1885 PW
1897 De Tubanters
1901 Phenix
1906 Enschedes Boys
1910 Sportclub Enschede
1910 Rigtersbleek
1916 Emos
1920 Eilermark
1921 Sparta Enschede

5 mei 1945: Bevrijdingdag betekende ook voor Sparta een nieuw begin en de voorbereiding voor het 25 jarig jubileum op 21 april 1946.

Voor het komende jubileum wordt hard gewerkt aan een jubileumboek over 100 jaar Sparta voor leden en andere belangstellenden. Daarin zullen de oorlogsjaren en bevrijding natuurlijk niet ontbreken. Hierbij een indruk gebaseerd op het vorige jubileumboek van ons 75-jarige bestaan.

Er zijn, hoewel onvergelijkbaar met de verschrikkelijke oorlogsjaren, vergelijkingen met de huidige tijd. In de oorlogsjaren was er met kunst en vliegwerk nog voetbal mogelijk, totdat het openbare leven helemaal stagneerde. Begin september 1944 worden op last van de bezetter alle sportwedstrijden verboden. Men mag tussen s’avonds 8 en s’morgens 4 uur niet buiten zijn en samenscholingen waar meer dan 5 personen blijven staan, zijn verboden. Ook bestuurlijke activiteiten staan daarbij stil. Omdat Enschede zelf op 1 april is bevrijd stelt het bestuur al op 14 april alles weer in het werk om te gaan voetballen. Een van de velden (toen) aan de Zweringsweg is onbespeelbaar omdat deze door Engels militairen als parkeerplaats voor hun voertuigen is gebruikt. Maar we zijn vrij en dat telt!! Vrijheid! In de herfst van 1945 voetballen we weer in competitieverband.

Ook nu zijn we blij dat de jongste jeugd weer tegen een bal mag trappen en de wat oudere jeugd ook weer bezig kan zijn. Het zal nog wel een tijd duren voordat alles weer normaal is. Het belangrijkste is dat we een beetje op elkaar letten en gezond blijven!

Het is zeker dat Sparta in 2021 een eeuw bestaat en dat zullen we vieren. We gaan ervan uit dat onze voorgenomen plannen uitgevoerd kunnen worden en als dat niet kan zullen we de viering aanpassen. We zijn overtuigd dat we het 25-jarige jubileum zullen overtreffen met activiteiten voor iedereen. In 1946 werd begonnen met een herdenking bij het graf van de 17-jarige Gerit ten Donkelaar, die door de Duitsers wreed werd vermoord. Verder was er een jubileumwedstrijd van Sparta 1 tegen een Twents TVB-elftal en een spetterende feestavond. Wij hebben nog veel meer plannen in voorbereiding.