Coronavirus

Update donderdag 23 april

De op 21 april door het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal weer op gang te brengen. In het verlengde van de voorzichtige herstart in het onderwijs, is het vanaf 29 april a.s. voor de jeugd ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten echter niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

Belangrijk om te weten: geen ouders/verzorgers langs de velden en niet douchen na de training.

Binnen de KNVB is een werkgroep bestaande uit verschillende disciplines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu er groen licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goed beslagen op weg te helpen. Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is afhankelijk van de betreffende gemeente en de club.

Deze week heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden de verenigingen nader geïnformeerd. In het geval van Sparta zal daarbij ook afgewacht moeten worden hoe de op dit moment nog van kracht zijnde noodverordening van de Veiligheidsregio Twente, welke op dit moment bepaald dat alle sportcomplexen/-velden gesloten zijn, aangepast gaat worden.

Het bestuur van Sparta is inmiddels gestart met allerlei voorbereidende acties en laat jullie uiteraard zo snel mogelijk weten hoe we met de nieuwe maatregelen zullen en kunnen omgaan.

Houd daarom de website in de gaten!

Bestuur cvv Sparta

#blijfthuis #blijfgezond #letopelkaar #metelkaarvoorelkaar

 

Update donderdag 2 april

Beste Spartanen, ouders, sponsoren en betrokkenen.

Allereerst hopen we dat een iedere die op welke manier dan ook is betrokken bij CVV Sparta gezond blijft in deze onwerkelijke  tijd.

MET ELKAAR VOOR ELKAAR

De aan het begin van deze week aangekondigde maatregelen van het kabinet en daaropvolgend van de KNVB heeft ons voetbalseizoen abrupt tot een einde gebracht. Talloze activiteiten zullen helaas geen doorgang kunnen vinden.

Als bestuur hebben we dagelijks contact en meerdere keren overlegd gevoerd over hoe we nu verder moeten. Kijkend naar de toekomst moeten we concluderen dat deze crisis ook bij Sparta zijn sporen na zal laten. Een aantal zaken willen we vanuit het bestuur graag met u delen.

Accommodatie en kantine
Zoals bekend is de accommodatie op last van een noodverordening van de gemeente gesloten sinds half maart. Dit betekent dat er dus momenteel geen inkomsten binnen komen vanuit de kantine. Het feit dat het einde van een voetbalseizoen meestal zorgt voor extra omzet maakt het extra zuur.

De contributie
We zullen de contributie zoals elke maand blijven innen en vragen hiervoor uw begrip. Zonder deze bron van inkomsten gaan we het financieel erg moeilijk krijgen. Echter, we kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn waarbij mensen in financiële problemen kunnen komen in deze tijd. Mocht dit voor u het geval zijn dan kunt u zich melden bij onze penningmeester. penningmeester@sparta-enschede.nl Gezamenlijk zal er dan gekeken worden naar een passende oplossing. Ook in deze moeten we elkaar bijstaan.

Voetbal
Geheel niet onbelangrijk is hoe nu verder met de voetbalactiviteiten. Er wordt achter de schermen al gewerkt aan het volgende seizoen, het seizoen van ons 100 jarig jubileum. In overleg is er een start gemaakt met de teamindelingen bij de jeugd, de grootste uitdaging van een club met de omvang als de onze. Het moge duidelijk zijn dat dit gezien de omstandigheden een extra uitdaging is voor degene die hier mee bezig zijn. Daarom vragen we een ieder om geduld en begrip, we zullen er alles aan doen om dit proces zorgvuldig te laten verlopen.

Sponsoren
Ook denken wij in deze tijd aan al onze sponsoren, groot of klein. Bedrijven en hun medewerkers die het moeilijk hebben in deze crisis. Via deze weg willen wij u vragen om als u iets nodig heeft te denken aan onze sponsoren. Zonder deze sponsoren kunnen we als club niet doen wat we doen, zonder hen geen Sparta.

Via deze weg willen wij jullie nogmaals vragen om naar elkaar te blijven omzien en er voor de club te zijn en blijven op het moment dat de poorten weer open gaan. We zullen iedereen hard nodig hebben om de draad weer op te pakken en onze club te laten bloeien als nooit tevoren.

Pas goed op jezelf en je naasten!

Bestuur CVV Sparta Enschede

 

 

Update 26 maart

Aan onze leden en andere betrokkenen bij CVV Sparta,

De wereld staat op z’n kop! Het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen en heeft het dagelijks leven van de wereldbevolking (ingrijpend) veranderd. De onzekerheid knaagt aan ons; ergens is er een stip aan de horizon, alleen niemand ziet hem nog. We leven op afstand mee met onze leden en betrokkenen die (in)direct te maken hebben of krijgen met het virus. Uiteraard ook een woord van dank aan allen die zich op welke manier dan ook actief inzetten om het virus de kop in te drukken, ook al is het alleen maar door je te houden aan de verkondigde overheidsmaatregelen.

Het sportpark is gesloten, de kantine is dicht en er rolt geen bal meer op onze velden. Hoe nu verder?; wat kunnen we nog wel en/of niet doen?; hoe houden we onze club financieel overeind? en wanneer kunnen we weer voetballen? Tal van vragen die ons en jullie bezig houden en waar we op dit moment geen duidelijk antwoord op hebben. Er ligt geen draaiboek in de kast en jullie zullen ook begrijpen dat dit voor ons als bestuur een nieuwe ervaring is.

We mogen er op dit moment gevoeglijk van uitgaan dat het voetbalseizoen 2019/2020 qua competitie ten einde is. Hopelijk is het ons gegeven om elkaar in ieder geval nog voor de zomervakantie te ontmoeten, dat zou fijn zijn. Tot die tijd zullen we het moeten doen met de communicatiemiddelen op (gepaste) afstand, het is helaas even niet anders.

Achter de schermen concentreren we ons op de voorbereidingen op het voetbalseizoen 2020/2021, het seizoen waar we ons 100-jarig jubileum hoe dan ook gaan vieren. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden die we noodgedwongen niet op de gewenste wijze met elkaar kunnen delen en bespreken. Telefonisch contact zal vooralsnog het gemeengoed gaan worden, het is helaas even niet anders.

Via deze weg willen wij jullie vragen om naar elkaar te blijven omzien en er voor de club te zijn en blijven op het moment dat de poorten weer open gaan. We zullen iedereen hard nodig hebben om de draad weer op te pakken en onze club te laten bloeien als nooit tevoren.

Pas goed op jezelf en je naasten!
Bestuur CVV Sparta Enschede

 

Update zondag 15 maart

In verband met de nieuwe maatregelen opgelegd door het RIVM en de KNVB zullen er t/m maandag 6 april geen activiteiten bij cvv Sparta zijn.

De genoemde maatregelen in het bericht van 12 maart blijven voorlopig van kracht.

 

Update donderdag 12 maart

Ook CVV Sparta volgt het advies van de KNVB en het RIVM op. Dat betekent dat alle activiteiten op ons sportpark in ieder geval tot 1 april zijn afgelast.

Wij willen als club zorg dragen voor een veilige omgeving voor onze spelers, vrijwilligers en bezoekers. Derhalve hebben we besloten om ook het clubgebouw voor activiteiten tot nadere orde gesloten te houden.

Voor verdere informatie zijn we bereikbaar op 06-86847041 of op verenigingsmanager@sparta-enschede.nl

We hopen op een ieders begrip in deze situatie.

Bestuur CVV Sparta

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen? 

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De maatregelen zijn:
– Was je handen regelmatig met water en zeep
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg
– Neem ook uw eigen verantwoordelijkheid en informeer uw kinderen

Richtlijnen coronavirus

Vragen en antwoorden coronavirus