Keepers

We trainen met de keepers nog drie keer en wel op de volgende dagen:

Maandag 27 mei – maandag 3 juni en maandag 17 juni.

Maandag 10 juni vrij i.v.m. 2e pinksterdag

Info trainingen
De keeperstrainingen worden verzorgd door ons zelf opgeleide jeugdkeeperstrainers dan wel trainers die enige ervaring hebben in of met het keepen. Tezamen met de KeepersUniversity van Michel Veurink vormen zij de keepersgroep binnen Sparta Enschede en dragen zij zorg voor de implementatie en het ten uitvoer brengen van het opleidingsplan voor de jeugdkeeper.

Als uitgangspunt voor de trainingen is gekozen voor de 3 P’s in keepen. Namelijk Plezier, Passie en Prestatie. 3 componenten die elkaar uitstekend aanvullen. Binnen de vereniging zijn de niveaus namelijk erg divers en ook de overwegingen om de trainingen te gaan volgen zijn zeer verschillend. Echter voor alle trainingen gelden technische en tactische uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn in principe voor de verschillende vergelijkbare niveaus hetzelfde. De hoofdreden waarom iemand de trainingen volgt is in veel gevallen, dat hij/zij beter wil leren keepen. Of je nu veel of wat minder talent hebt, je wilt toch graag wat beter worden.

Wij als keepersgroep zijn van mening dat we met de huidige manier van aanbod iedere keeper in zijn of haar niveau kunnen laten groeien. We werken in kleine groepjes waardoor er veel individuele aandacht is. Sparta Enschede trainers en de coördinator van de KeepersUniversity geven dan ook de oefenvormen zoals er getraind wordt bij de KeepersUniversity Michel Veurink.

Trainingstijden
Maandagmiddag 17.15-18.00 uur O11-O12
Maandagmiddag 18.00-18.45 uur O13-O14 en O15
Maandagmiddag 19.00-19.45 uur O16 en ouder

Coördinator
Michel Veurink 06-22217036 (afmelden etc.)
Rinus ter Heide op het veld

Keeperstrainers
Rinus ter Heide
Jasper Stobbe
Max Laarhuis
Marit Dekker
Kevin Casteleijn
Kay Klaaskate