Onder de noemer van “Gezelligheidswijk” organiseert een groep buurtbewoners, ondersteund door Alifa en onze verenigingsmanager Tom van Veen, regelmatig activiteiten op Sportpark Schreurserve.

Afgelopen donderdag bestond de activiteit uit een Springkussenfestival! Een groot succes dat een extra dimensie kreeg door de aanwezigheid van een grote groep Oekraïense kinderen (en hun ouders), die door de gemeente Enschede worden opgevangen in de Noordmolen. Een mooi initiatief en een voorbeeld van de mooie samenwerking tussen Alifa en Sparta.