Beste Spartanen,

De meeste teams zijn inmiddels alweer begonnen met de trainingen en de eerste wedstrijden. Wij wensen iedereen veel plezier en succes! Hierbij willen wij de volgende zaken graag onder uw aandacht brengen, zodanig dat we met zijn allen een goed verblijf op ons sportpark kunnen hebben.

Rookbeleid op Schreurserve
Rondom het clubgebouw is door middel van blauwe belijning en het plaatsen van markeringsborden inmiddels duidelijk aangegeven waar niet gerookt mag worden. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend alleen te roken op de daarvoor aangegeven plekken en gebruik te maken van de speciale putten waarin peuken gedeponeerd moeten worden. Roken voor de ingangen van het clubgebouw en op de hoofdtribune is nadrukkelijk niet toegestaan!

Drankbeleid
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen in de kleedkamers. Bij goede weersomstandigheden kan er alcohol genuttigd worden op het terras voor de kantine, mits er gebruik wordt gemaakt van plastic bekers. Het meenemen van alcoholische dranken buiten het terras is niet toegestaan, ook niet in plastic bekers. Dit geldt ook voor het nuttigen van alcohol bij de ingangen van ons clubgebouw. Voor het nuttigen van alcohol gelden de van toepassing zijnde leeftijdsgrenzen. Wij verzoeken trainers en leiders van onze jeugdteams hier nauwkeurig op toe te zien.

Afsteken van vuurwerk
Met ingang van dit seizoen is door de KNVB het afsteken van vuurwerk (ook fakkels) verboden rondom alle amateurwedstrijden. Naast het feit dat deze regel inmiddels geldt zijn wij in het afgelopen seizoen geconfronteerd met brandschade aan ons kunstgrasveld doordat gebruikte fakkels op het veld werden gegooid. Wij verzoeken iedereen derhalve geen vuurwerk meer af te steken op ons complex.

Gebruik van trainingsmaterialen, doeltjes en kleding
Wij verzoeken onze trainers en leiders erop toe te zien dat alle losse doelen/doeltjes na afloop van de trainingen weer op de daarvoor bestemde plekken buiten de speelvelden worden neergezet. Dit maakt het mogelijk dat de velden zonder problemen door de gemeente gemaaid (natuurgras) of geborsteld (kunstgras) kunnen worden. Tevens verzoeken wij iedereen zorgvuldig om te gaan met de ballen, (trainings)materialen en kleding welke door onze vereniging verstrekt zijn.

Wij verzoeken alle gebruikers van ons sportpark zich aan deze regels te houden. Samen houden we ons complex leefbaar en netjes!

Vriendelijk dank voor uw medewerking!
Bestuur cvv Sparta Enschede

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter