Woensdag 1 november vond in het clubgebouw van Sparta de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering gaf het bestuur verslag van het afgelopen jaar en werden de plannen voor het komend jaar toegelicht.

Tijdens de goedbezochte vergadering werden meerdere jubilarissen gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap van Sparta. Voorzitter Wim Ooitink dankte de jubilarissen en besteedde op passende wijze aandacht aan de vele verdiensten van deze leden voor onze vereniging.

Vanaf links: Rein Westerman 70 jaar lid, Henk Kok 60 jaar lid en Reini van der Woude 50 jaar lid.

Vanaf links: Peter de Jong en Harold Schukkink 40 jaar lid.

Vanaf links: Tim Jongman, Jilles Matton, Bob Buschgens en Tymen de Reus 25 jaar lid.

Enkele jubilarissen waren met kennisgeving door omstandigheden niet aanwezig, waaronder Harm Westerman – liefst 80 jaar lid. Zij zullen op een later moment op gepaste wijze gehuldigd worden.

Voorzitter Michel Bakker en nieuw bestuurslid Laurens Bezoen.

In de bestuursverkiezing werd Laurens Bezoen benoemd als nieuw bestuurslid. Laurens, in het dagelijks leven werkzaam als advocaat, zal zich binnen het bestuur vooral bezighouden met juridische zaken. Voorzitter Wim Ooitink droeg de voorzittershamer over aan Michel Bakker, die daarmee de 7e voorzitter van Sparta in het ruim 100-jarig bestaan van Sparta is.

In zijn openingswoord dankte Michel Bakker de aanwezigen voor het vertrouwen en gaf aan het een eer te vinden om in de voetsporen te kunnen treden van zijn achteroom, onze markante erevoorzitter Ab Bakker († 2021).

De eerste formele handeling van Michel Bakker was het huldigen van zijn voorganger, Wim Ooitink. De ledenvergadering ging namelijk unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur om Wim te benoemen tot erelid van onze vereniging, als dank voor zijn jarenlange verdiensten.

Als onder andere actief voetballer, (hoofd)sponsor, oprichter van onze Businessclub en bestuurslid is Wim gedurende zijn jarenlange lidmaatschap een voortreffelijk lid van onze vereniging gebleken.

De eerste formele handeling van Michel Bakker het huldigen van zijn voorganger, Wim Ooitink als erelid van de Sparta.

Na deze feestelijkheden werd de vergadering geïnformeerd over uiteenlopende zaken. Onder andere de samenwerking met sportverenigingen inzake de clusteringsplannen binnen de Gemeente Enschede en de plannen voor onze nieuwe accommodatie passeerden de revue.

Stilgestaan werd ook bij de noodzaak om onze interne organisatie te versterken en het beroep dat wij hierin moeten blijven doen op onze vrijwilligers. Sparta blijft groeien en om deze groei beheersbaar te houden is een actieve medewerking van onze leden nodig.

Voorzitter Michel Bakker dankte alle aanwezigen voor hun inbreng en wenste eenieder veel succes in het komende jaar.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter