Lidmaatschap

Lid worden

Senioren
Wanneer je lid wilt worden, of informatie wilt over de club Sparta Enschede, ben je op de maandagavond tussen 19.15 en 20.00 uur van harte welkom in ons clubgebouw.

Jeugd
Naast de maandag kan dat ook op woensdagmiddag tussen 14:30 en 16:30 uur uur in clubgebouw bij Chris Muis. Daar krijg je alle benodigde informatie over de club en eventuele leeftijdsgroep.

Contributie (per maand)

Spartaantjes + landenteams € 11,25
Pupillen onder 11 € 20,45
Junioren onder 18 jaar € 21,85
Senioren vanaf 18 jaar € 25,20
Spelende zaalleden € 18,00
Gezinscontributie €  44,00
Niet spelende leden €    8,95
Loopgroep € 10,00

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk. Vermeld hierin duidelijk de persoonlijke gegevens en de reden van het opzeggen.
Je kunt deze afmelding inleveren bij de administratie in het clubgebouw, of opsturen naar:

cvv Sparta Enschede
t.a.v. ledenadministratie
Kotkampweg 44
7531 AT Enschede

ledenadministratie@sparta-enschede.nl

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Er is altijd een contributieverplichting tot het einde van het seizoen (30 juni).

Wijzigingen doorgeven

Eventuele wijzigingen, zoals:
–         adreswijziging
–         verandering van bankrekening- of postgironummer
kunnen ook op de maandag-avond worden doorgegeven bij de ledenadministratie. Het kan ook op andere dagen, vul dan een wijzigingenkaart in. Deze zijn verkrijgbaar bij de administratie.

Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven via de mail: ledenadministratie@sparta-enschede.nl