Lidmaatschap

Aanmelding nieuwe leden

Voor aanmelding en informatie is Chris Muis iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur en op afspraak aanwezig bij Sparta.

Voor het maken van een afspraak kunt u hem bellen 06 83364045 of mailen c.muis@sparta-enschede.nl

Contributie (per maand)

Senior € 27,20
35+ € 14,00
   
A € 23,85
B € 23,85
C € 23,85
D € 23,85
E € 22,45
F € 22,45
   
Spartaantjes € 13,25
Kleuters € 9,50
Zaal € 20,00
   
Walking Football € 8,50
Gezin € 47,95
Niet spelend lid € 8,95

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk. Vermeld hierin duidelijk de persoonlijke gegevens en de reden van het opzeggen.
Je kunt deze afmelding inleveren bij de administratie in het clubgebouw, of opsturen naar:

cvv Sparta Enschede
t.a.v. ledenadministratie
Kotkampweg 44
7531 AT Enschede

ledenadministratie@sparta-enschede.nl

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Er is altijd een contributieverplichting tot het einde van het seizoen (30 juni).

Wijzigingen doorgeven

Eventuele wijzigingen, zoals:
–         adreswijziging
–         verandering van bankrekening- of postgironummer
kunnen ook op de maandag-avond worden doorgegeven bij de ledenadministratie. Het kan ook op andere dagen, vul dan een wijzigingenkaart in. Deze zijn verkrijgbaar bij de administratie.

Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven via de mail: ledenadministratie@sparta-enschede.nl