Lidmaatschap

Lid worden

Wanneer je lid wilt worden, of informatie wilt over de club Sparta Enschede, ben je op de maandagavond tussen 19.15 en 20.00 uur of op woensdagmiddag tussen 16:00 en 17:00 uur van harte welkom in ons clubgebouw bij de ledenadministratie. Daar krijg je alle benodigde informatie over de club en eventuele leeftijdsgroep.

Contributie (per maand)

Pupillen onder 11 
Junioren onder 18 jaar 
Senioren vanaf 18 jaar 
Spelende zaalleden 
Spelende veld + zaalleden 
Gezinscontributie 
Niet spelende leden 
Donateurs
Mini’s
Loopgroep
Loopgroep
€ 19,20
€ 20,60
€ 23,95
€ 16,75
€ 44,95
€ 41,50
€   8,95
€   3,80
€ 10,00
€   7,50 (voor leden)
€   8,50 (voor niet leden)

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk. Vermeld hierin duidelijk de persoonlijke gegevens en de reden van het opzeggen.
Je kunt deze afmelding inleveren bij de administratie in het clubgebouw, of opsturen naar:

cvv Sparta Enschede
t.a.v. ledenadministratie
Kotkampweg 44
7531 AT Enschede

ledenadministratie@sparta-enschede.nl

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Er is altijd een contributieverplichting tot het einde van het seizoen (30 juni).

Wijzigingen doorgeven

Eventuele wijzigingen, zoals:
–         adreswijziging
–         verandering van bankrekening- of postgironummer
kunnen ook op de maandag-avond worden doorgegeven bij de ledenadministratie. Het kan ook op andere dagen, vul dan een wijzigingenkaart in. Deze zijn verkrijgbaar bij de administratie.

Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven via de mail: ledenadministratie@sparta-enschede.nl