UPDATE ORGANISATIE VOETBALZAKEN

In de afgelopen periode heeft het bestuur gewerkt aan het in kaart brengen van de organisatie rondom onze spelende teams. Naast het zoeken naar voldoende trainers en leiders bij alle teams is het nu vooral de algehele organisatie die onder de loep wordt genomen, ongeacht of dit geldt voor het prestatieve- of recreatieve deel van onze vereniging. Sparta wil een vereniging zijn waar ieder lid in een veilige omgeving met veel spelplezier op elk gewenst niveau actief kan zijn.

Deze actie heeft geresulteerd in de oprichting van een viertal technische commissies, elk gericht op een specifiek deel van onze vereniging:

TC1: Selectie senioren + JO19/JO17
TC2: Jeugd JO15 t/m Spartaantjes
TC3: Vrouwen- en meisjesvoetbal
TC4: Recreatieve seniorenteams
In de komende weken zullen we elke commissie nader voorstellen. Hieronder starten we met de TC1:

TC1 : het ‘Technisch Hart’ van CVV Sparta

Het Technisch Hart is enkele seizoenen geleden al geformeerd en heeft, samen met het bestuur van Sparta, de ambitie uitgesproken om talentvolle jeugdspelers uit de O19-1 en O17-1 teams een zodanige ondersteuning te bieden, zodat zij het perspectief hebben om uiteindelijk de seniorenselectie te bereiken. Zodra de jeugdspelers daadwerkelijk die overstap hebben gemaakt, blijft het Technisch Hart deze spelers begeleiden in hun voetbalontwikkeling. Uiteindelijk tracht het Technisch Hart hiermee te bereiken dat onze hoofdselectie zoveel mogelijk uit zelfopgeleide spelers bestaat, hetgeen de binding met onze vereniging natuurlijk alleen maar versterkt.

Speerpunten in de werkwijze van het Technisch Hart zijn volgende:

  • Sparta wil voor de prestatieve teams werken met professionele en bevlogen trainers en teambegeleiders die in staat zijn om hun spelers maximaal te trainen en te begeleiden in het ontwikkelen van hun talenten.

  • Ondersteuning bieden in het ontwikkelen van de zelfreflectie en zelfredzaamheid van deze spelers in het kader van hun mentale ontwikkeling.

  • Het vroegtijdig meetrainen en eventueel al meespelen van talentvolle jeugdspelers in de seniorenselectie, maar ook in het beloftenteam voor talenten onder de 21 jaar.

  • De prestatieve teams de passende facilitaire ondersteuning bieden en hierin bemiddelen, zodanig dat er in individueel-, maar ook in teamverband optimaal gepresteerd kan worden. Denk daarbij aan het gebruik van (video)analyse-mogelijkheden, specifieke coaching en optimale medische begeleiding. Laatste heeft inmiddels vorm gekregen middels onze intensieve samenwerking met Pro-F Professionele Fysiotherapie.

In de werkwijze van het Technisch Hart staan de selectieteams centraal. Dit betekent zeker niet dat de overige (JO19/JO17) teams er niet te doen, integendeel. Er zal altijd aandacht blijven voor individuele talenten, ook in de lagere teams, en hiertoe wordt nauw samengewerkt met de technische commissie van de jeugdafdeling (TC2).

De doelstellingen van het Technisch Hart passen binnen de ambitie van Sparta om, met zoveel mogelijk zelfopgeleide spelers, op een zo hoog mogelijk amateurniveau actief te zijn en voor alle selectieteams te beschikken over een brede kern van gemotiveerde spelers met de passende kwaliteiten om dit doel na te streven.

Het Technisch Hart bestaat uit Geerco Holtkamp, Gert Jan Scheffer, Peter Schulte, Gert Klijnstra, Lars Kikkert en Roel Weener (tevens voorzitter van het Technisch Hart), allen al vele jaren betrokken bij het technisch beleid van Sparta.

Bij vragen over de werkzaamheden van het Technisch Hart kan contact worden opgenomen met Roel Weener, tel. 06 – 12060863

Op naar een succesvol voetbalseizoen!

Bestuur cvv Sparta Enschede

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter