Op woensdag 2 november vond in het clubgebouw van Sparta de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

Tijdens deze bijeenkomst, bezocht door ruim 70 leden, gaf het bestuur verslag van de stand van zaken in onze vereniging. De jaarverslagen van de diverse accounts alsmede de financiële stukken werden behandeld en akkoord bevonden door de vergadering. De begroting voor het komend jaar werd ook besproken. Vanwege de gestegen kosten en de inflatie ontkomt Sparta er niet aan om over te gaan tot een (lichte) verhoging van de contributie.

Nieuw in het bestuur is Alice Winters die de taak van vrijwilligers op zich neemt. Peter Friskus stelde zich niet herkiesbaar en beëindigde zijn bestuursfunctie.

Tijdens de ledenvergadering werden ook diverse jubilarissen nog in het zonnetje gezet. Erik Tent werd gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap, Marcel Meinsma en Siebrand Wierenga werden gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap, Dick de Jong, Cor Doornhein en Sjaak Baas werden gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap

Na een korte pauze volgde er een bijzonder moment.
Voorzitter Wim Ooitink verzocht de vergadering akkoord te gaan met de benoeming van drie nieuwe ereleden, Erwin Haveman, Sjouke Boomsma en Erwin Winters.

Op die wijze wil Sparta haar waardering uitspreken voor de jarenlange verdiensten van deze personen voor onze vereniging. De vergadering ging hiermee (uiteraard) akkoord middels een luid applaus. Voorzitter Wim Ooitink en secretaris Frank Bakker verzorgden de huldiging van onze drie nieuwe ereleden.

Tijdens de rondvraag kwam de stand van zaken omtrent onze nieuwe accommodatie aan de orde.

Verenigingmanager Tom van Veen gaf de vergadering uitleg over de momentele stand van zaken en de zeer actieve rol die Sparta samen met buurvereniging Vosta hierin inneemt.

Ereleden Erwin Winters, Sjouke Boomsma en Erwin Haveman

 

50 jaar lid: Dick de Jong, Jacky Baas en Cor Doornhein.

 

40 jaar lid: Siebrand Wierenga en Marcel Meinsma.

 

En 25 jaar lid Erik Tent.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter