Aanmelden nieuwe leden

Voor aanmelding en informatie is Chris Muis iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur en op afspraak aanwezig bij Sparta. Voor het maken van een afspraak kunt u hem bellen 06 83364045 of mailen c.muis@sparta-enschede.nl
Lidsoort per maand kwartaal halfjaar jaar
Senioren € 28,20 € 84,60 € 169,20 € 338,40
35+, 45+ (7×7) € 15,00 € 45,00 € 90,00 € 180,00
Junioren € 24,85 € 74,55 € 149,10 € 298,20
Pupillen € 23,45 € 70,35 € 140,70 € 281,40
Spartaantjes € 14,35 € 43,05 € 86,10 € 172,20
Kleuters € 10,50 € 31,50 € 63,00 € 126,00
Walking football € 9,50 € 28,50 € 57,00 € 114,00
Gezin € 49,95 € 149,85 € 299,70 € 599,40
Niet spelend lid € 8,95 € 26,85 € 53,70 € 107,40
Donateurs € 3,75 € 11,25 € 22,50 € 45,00

Sparta Enschede incasseert eenmalig € 12,50 inschrijfkosten. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen Sparta Enschede en de KNVB District Oost te Deventer over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (persoonlijk of schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie voor zover u die niet zelf kunt aanpassen in de voetbal.nl app van Sparta Enschede.

Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven.

Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail aan ledenadministratie@sparta-enschede.nl

  • Ledenadministratie Sparta Enschede

  • Kotkampweg 44

  • 7531 AT Enschede

Vermeld uw lidcode en/of geboortedatum om vergissingen te voorkomen.


Direct aanmelden!

 

Veelgestelde vragen

Wanneer ben je volwaardig (spelend) lid bij Sparta Enschede?
Je bent volwaardig lid bij Sparta Enschede als er een volledig ingevuld aanmeldformulier binnen is gekomen bij de ledenadministratie en je als bondslid bij de KNVB bent aangemeld. Hieraan voorafgaand kan er in overleg met de Technische Commissie (TC) een aantal proeftrainingen worden meegedaan (4 trainingen), hiervoor is opgave van naam, geboortedatum en mailadres, (dit in verband met interne communicatie, verzekering en calamiteiten) bij de TC voldoende; je bent dan aspirant-lid. Na deze periode zal er gevraagd worden of je lid wilt worden. Je gaat dan een leeftijdsgebonden contributie betalen.

Voor welke periode betaal ik contributie?
Volgens artikel 12 van de statuten van Sparta Enschede is ieder lid verplicht om de door het bestuur vastgestelde contributie tot het einde van een seizoen te voldoen. Alleen het bestuur is bevoegd, wegens bijzondere redenen, om hiervan af te wijken. Ereleden zijn van deze verplichting vrijgesteld. Dus samen met de ereleden is iedereen die contributie betaald lid van de Sparta Enschede.

Betalen functie leden ook contributie?
Daarnaast kan het zijn dat er vrijwilligers vanuit hun functie bondslid moeten zijn bij de KNVB en daarmee ook bij Sparta Enschede. Deze staan wel op de ledenlijst maar zijn geen volwaardig lid en hebben bijvoorbeeld geen stemrecht bij een algemene ledenvergadering en worden ook niet gehuldigd voor een jubileum.

Hoe moet de contributie worden voldaan?
Via een machtiging aan de club zodat deze de contributie automatisch kan worden afschrijven. Indien dit niet mogelijk is dan is het lid zelf verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde contributie. Deze moet vooraf worden voldaan. Het lid is altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

Wanneer stopt het lidmaatschap en contributieverplichting?
Alleen aan het einde van het seizoen kan worden opgezegd, dit moet per mail of brief gebeuren bij ledenadministratie@sparta-enschede.nl. Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur worden voorgelegd.

Hoe gaat Sparta Enschede met achterstand in de contributie om?
Richtlijn voor wat betreft de contributiebetaling.|

Maandelijkse betaling blijft om wat voor reden dan ook uit:
Laatste week van de maand gaat er een verzoek om de betaling zelf te regelen via de mail naar het betreffende lid.

Geen betaling en/of reactie op de mail:
Na 8 weken tweede poging bij de bank om te innen verhoogd met 2 euro administratie kosten

Betaling blijft uit:
Na 12 weken tweede mail met daarin termijn voor betaling.

Betaling blijft uit:
Brief en mail naar lid met een uiterste betalingstermijn anders uitsluiting van wedstrijden en training. Kopie van de brief naar teammanager/trainer coach

Betaling blijft uit:
Lidmaatschap wordt per einde van het seizoen beëindigd en gemeld bij de KNVB zodat betrokkene ook niet naar een andere club kan gaan. Afhankelijk van de situatie zal dan worden besloten al dan niet een incassobureau in te schakelen.

Het is aan het bestuur om hier in bepaalde gevallen van af te wijken.

Wanneer mag een lid meedoen aan wedstrijden?
Een lid mag alleen mee doen aan wedstrijden als hij of zij als bondslid is aangemeld bij de KNVB en een leeftijdsgebonden contributie betaald. Tevens moet hij of zij vanaf de O13-jeugd in het bezit zijn van een digitale spelerspas. Door schorsingen van de KNVB kan men voor korte- of langere tijd uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden.

Niet speelgerechtigd en toch meespelen?
Mocht een speler(ster) niet speelgerechtigd zijn en toch spelen is hij of zij strafbaar en zullen we de daaruit voortvloeiende kosten op het lid verhalen.