De weersomstandigheden deze week zorgen ervoor dat er tot nu toe niet getraind kan worden op onze grasvelden. Hierdoor kunnen diverse teams deze week niet trainen, een wat ons betreft ongewenste situatie. Het bestuur zal daarom zorgen dat de teams die deze week noodgedwongen niet (hebben) kunnen trainen volgende week (maandag 4 t/m vrijdag 8 december) minimaal 1x in de gelegenheid worden gesteld om wel te kunnen trainen.

Als dit door de weersomstandigheden niet op gras kan zal er ruimte op onze kunstgrasvelden worden gecreëerd. Het gevolg hiervan is dat teams die nu wel gewoon kunnen doortrainen of 1x vrijaf hebben of het met minder ruimte moeten doen.

Zoals het nu naar uitziet zullen vanaf januari 2024 vergelijkbare maatregelen niet meer nodig zijn vanwege de ingebruikname van een 3e kunstgrasveld (hoofdveld Vosta) en worden (vrijwel) alle teams minimaal 1x per week ingeroosterd op een kunstgrasveld.

Via de diverse (sociale) media worden jullie op de hoogte gehouden van het vervolg.

Bestuur cvv Sparta