Elke zaterdag zijn er weer vele enthousiaste voetballers en belangstellenden te vinden op Sportpark Schreurserve. De weg naar ons sportpark is er helaas niet één zonder gevaar. De drukte op de Kotkampweg is op de zaterdag vergelijkbaar met een uitverkoop in de Primark.

Op een normale zaterdag zijn er bij Sparta toch snel zo’n 25 competitiewedstrijden te spelen, dan kun je wel nagaan hoeveel mensen er dan op ons sportpark aanwezig zijn. Vele van deze bezoekers komen met de fiets, althans ik hoop in ieder geval dat de leden van Sparta die in de buurt wonen deze vorm van vervoer verkiezen boven het gebruik van een auto. Voor uitspelende teams is het natuurlijk niet altijd mogelijk om op de fiets naar Sparta te gaan, zij komen dan ook veelal met de auto.

Eenmaal aangekomen is er wel een kleine uitdaging. Als je voor de eerste wedstrijden van 8.45 uur komt is deze uitdaging nog relatief klein, maar als je voor de 2de of 3de ronde komt -zo tussen 9.30 een 11.00 uur- wordt het al wat lastiger. Parkeren is de uitdaging waarover ik het heb. Parkeren zoals we allemaal het liefst doen zo dicht mogelijk bij de ingang van het sportcomplex, het liefst naast het veld als dit kan. Afgelopen zaterdag was het wederom zo’n drukke dag en was het ‘s ochtend al voor 10 uur volle bak op de parkeerplaats. Auto’s worden op dat moment ook geparkeerd op plekken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, zoals de groenstrook langs de weg en op de weg zelf.

Daarbij komt dat natuurlijk niet iedereen even goed is in het fileparkeren wat nogal eens resulteert in auto’s die deels op de weg staan Dit alles in combinatie met de drukte draagt het niet bij aan de veiligheid van de Kotkampweg en dan met name de veiligheid voor fietsers.

Vooral dankzij de inzet van Ayfer Koc, lijsttrekker en gemeenteraadslid namens het CDA in Enschede is deze situatie recent onder de aandacht gebracht, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn. Zij heeft namens het CDA bij de gemeenteraad een motie ingediend om versneld te kijken naar de onveilige situatie aan de Kotkampweg. Dit voorstel is met een grote meerderheid aangenomen en heeft geleid tot een aantal constructieve gesprekken tussen Sparta, de gemeente en Sportaal. Hierbij waren ook Tex Town Tigers, AWA outdoor en Trifora betrokken aangezien zij ook de ingang aan de Kotkampweg hebben.

Momenteel ligt er een voorstel vanuit de gemeente voor een stukje herinrichting van de Kotkampweg, hierover zal hopelijk zo snel mogelijk een besluit worden genomen zodat de verkeerssituatie enigszins veiliger zal worden. Dit alles neemt niet weg dat wij als gebruiker van het sportpark Schreurserve zelf ook de verantwoordelijkheid moeten nemen inzake de veiligheid voor onszelf en onze leden. Alle leden en bezoekers dienen in ieders belang bewust om te gaan met veiligheid. Parkeren is hier een onderdeel van. Het verkiezen van de fiets boven de auto kan al een enorme bijdrage zijn aan de verkeersveiligheid.

Ook het parkeren aan de Minkmaatstraat nabij onze buren Vosta zou een oplossing kunnen zijn, vooral wanneer desbetreffend team zich volgens het schema moet omkleden in de kleedkamers van Vosta. Dit scheelt toch weer een stuk lopen en daar lijkt het veelal om te doen als het over parkeren gaat.

Bestuur cvv Sparta Enschede