Het bestuur van CVV Sparta vindt het belangrijk dat iedereen die zich met hart en ziel inzet voor de jeugd van onze club een recente Verklaring Omtrent Gedrag heeft. De coördinatie van de invoering is in handen gelegd van onze verenigingsmanager Tom van Veen

Sinds 1 juni jl. zijn maar liefst 135 Spartanen (o.a. leiders en trainers, leden van de jeugdcommissie en accommodatiebeheerders) aangeschreven en aangemeld voor het verkrijgen van een (gratis) VOG. Inmiddels heeft een groot deel van de aangeschrevenen de aanvraag vervolg gegeven en de VOG (en de bijbehorende geheimhoudingsverklaring) ingeleverd bij Sparta.

We streven er naar om op 1 oktober 2019 alle VOG’s in ons bezit te hebben. Ben jij aangeschreven en heb jij jouw VOG voor deze datum niet ingeleverd, dan heeft dit gevolgen voor jouw inzet als bijvoorbeeld trainer en/of leider. Dat zou natuurlijk jammer zijn en we hopen dat iedereen ook in het seizoen 2019-2020 weer langs het veld mag staan, mét een recente VOG. Want wij zijn natuurlijk erg blij met, en dankbaar voor iedereen die zich inzet voor CVV Sparta tot nu toe en hopen dit zonder problemen voort te kunnen zetten in de aankomende jaren.

Nadat de VOG bij de aanvrager op de deurmat is gevallen, moet deze ingeleverd worden op de club. Dit kan op maandagavond tussen 19:00 en 20:00 uur bij Paul Wibier en Tom van Veen in de administratieruimte in de kantine. Indien dit voor jou een onmogelijk tijdstip is dan kun je Tom even bellen voor een aparte afspraak.

Bij het inleveren van de VOG moet vervolgens ook direct de geheimhoudingsverklaring getekend worden.

Het kan zijn dat je actief bent ten behoeve van de jeugd van Sparta en geen mailbericht hebt ontvangen c.q. wel een mailbericht hebben ontvangen maar niet (meer) actief bent. In voorkomend geval of als je nog vragen hebben over de invoering van de VOG dan verzoeken we je om contact op te nemen met:
Tom van Veen, verenigingsmanager CVV Sparta Telefoon 06 86847041 email: verenigingsmanager@sparta-enschede.nl

Als vereniging neemt Sparta haar verantwoordelijkheid ten aanzien van een veilig sportklimaat en heeft onder andere in de persoon van Francis Bakker een vertrouwenscontactpersoon aangesteld voor alle leden en hun ouders. Zij heeft de bijzondere taak om, daar waar ouders en/ of leden in gesprek willen, dit ten alle tijde in een veilige setting te laten plaatsvinden. De Vertrouwenscontactpersoon heeft als taak om te reageren op signalen en mogelijke onveilige situatie op onze accommodatie en/of binnen te teams. Bij CVV Sparta werkt zij samen met de verenigingsmanager. Iedereen kan zich via vcp@sparta-enschede.nl wenden tot de Vertrouwenscontactpersoon bij vragen, opmerkingen of in het geval van meldingen.

Toekomstig beleid
Op het moment dat iemand zich in de toekomst meldt om zich in te zetten voor jeugd van onze mooie vereniging, zal er voor de start eerst een VOG-aanvraag worden gedaan. Pas na het inleveren van de VOG kan iemand daadwerkelijk starten. Dit om te voorkomen dat wij mensen aan ons binden die niet altijd van goede wil zijn, maar ook voor het vertrouwen naar buiten toe als het gaat om jonge kinderen, ouders, nieuwe (jeugd)leden en nieuwe medewerkers. Ook op deze manier blijven we samen werken en bouwen aan onze mooie en hopelijk voor iedereen veilige en vertrouwde club.