Update Coronamaatregelen dd 25-09-2020

Het bestuur van Sparta bespreekt van week-tot-week de stand van zaken als gevolg van de Coronamaatregelen en op basis daarvan worden de vastgestelde richtlijnen voor het beleid, de maatregelen en de consequenties voor o.a. het gebruik van kleedkamers, de indeling van velden, kantinebeleid, etc. bijgesteld. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een richtlijn: de ervaring in de afgelopen periode leert dat de omstandigheden snel kunnen wijzigen en niet alle maatregelen en besluiten als “volledig dichtgetimmerd” beschouwd kunnen worden. We volgen de richtlijnen van NOC*NSF en in voorkomende gevallen 1-op-1 de adviezen van de GGD.

Het bestuur blijft allereerst een dringend beroep doen op alle leden om zich te houden aan de geldende maatregelen. Denk hierbij met name aan de 1,5 meter maatregelen: we willen geen boetes, maar vooral geen verspreiding van het virus en besmettingen. Het bestuur refereert hierbij aan de oproep van de GGD: gebruik je gezonde verstand en manoeuvreer je niet in risicovolle situaties. Als je ziet dat het onmogelijk is om je aan de regels te houden, ga dan weg!!

Een greep uit de maatregelen op basis van het bijgestelde beleid dd 25-09-2020, nadat bekend is geworden dat er geen sprake meer is van legionella in de kleedkamers:

Thuiswedstrijden eerste elftal

Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen m.b.t. legionella en Corona is besloten om het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijden van het eerste elftal te verplaatsen naar 17.00 uur.

Beschikbaarheid en gebruik van kleedkamers bij trainingen
Met ingang van vrijdagavond 25 september hoeven we geen rekening meer te houden met legionella kunnen de kleedkamers bij Sparta ook doordeweeks weer in gebruik genomen worden. Op basis van het trainingsschema wordt op zo kort mogelijke termijn een kleedkamerschema opgesteld dat wordt gepubliceerd op de website. Dit is nog geen garantie dat er te allen tijde voldoende kleedkamers beschikbaar zijn c.q. we hiermee kunnen voldoen aan de 1,5 meter maatregelen welke gelden voor 18 jaar en ouder. De oproep om je thuis om te kleden en te douchen blijft van toepassing. Indien er een kleedkamer beschikbaar is blijf dan de 1.5. meter-maatregelen in acht houden: stem af met teamgenoten, maak een rooster t.b.v. het omkleden en douchen.

Beschikbaarheid en gebruik van kleedkamers op zaterdag/bij wedstrijden
Op de zaterdagen gelden de volgende richtlijnen: o.a.:

  • Voor wedstrijden t/m onder 17 zullen kleedkamers beschikbaar zijn, maar het bestuur doet de oproep om je zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen. Hierbij vragen we specifieke aandacht voor de onder 9 en onder 11 teams: er mag namelijk maar 1 volwassene in de kleedkamer aanwezig zijn!
  • Voor alle onder 19 en seniorenteams (2 t/m 9 en dames) blijft gelden: er is in principe geen kleedkamer beschikbaar, kleed je dus thuis om! Indien mogelijk zal er per team maximaal 1 kleedkamer beschikbaar worden gesteld, waarbij Sparta 2, de Dames 1 en Meisjes onder 19 met voorrang een kleedkamer beschikbaar gesteld krijgen.
  • Indien er een kleedkamer beschikbaar is blijf dan de 1.5. meter-maatregelen in acht houden: stem af met teamgenoten, maak een rooster t.b.v. het omkleden en douchen. Besprekingen voor de wedstrijd en in de rust: op het veld!

Geen thee of ranja

  • In overleg met onder andere de jeugdcommissie van Sparta is besloten dat zolang de Coronamaatregelen van toepassing zijn, er afgezien wordt van het schenken van thee in de rust en ranja na afloop van wedstrijden. Dit om de 1.5 maatregelen zoveel mogelijk te waarborgen en onnodige verkeersbewegingen rondom de kleedkamers te voorkomen.

Kantine en overdekt terras
In de afgelopen weken hebben we al kunnen constateren dat het in acht nemen van de 1,5 meter maatregelen voor velen niet eenvoudig is.
Als bestuur doen we een dringend beroep op alle leden: werk mee. Breng jezelf en anderen niet in gevaar!
Tot nu toe hebben we, dankzij de prima weersomstandigheden, optimaal gebruik kunnen maken van het terras. Nu we de herfst in gaan en een eind van de Coronamaatregelen niet op korte termijn te verwachten is, is besloten om het terras grotendeels te overkappen door middel van het plaatsen van een tent.

Let op: de tent wordt in het kader van de Horecawet beschouwd als een verlengde van de kantine en derhalve is het ook in de tent verboden om te roken! Voor zowel de kantine als de tent geldt dat er sprake is van beschikbaarstelling van zitplaatsen!

Het bestuur wil niet in de positie gemanoeuvreerd worden dat zij als politieagent op moet gaan treden en mag dit ook niet verwachten van de vrijwilligers die actief zijn in onze kantine en in het beheer. In voorkomende gevallen zal het bestuur niet schromen over te gaan tot het treffen van verregaande maatregelen.

Registratie t.b.v. contactinformatie.
Conform de protocollen biedt Sparta de mogelijkheid tot registratie t.b.v contactregistratie. Dit kan door het scannen van een QR-code. We hopen dat iedereen begrip heeft voor de maatregelen en de handelswijze van het bestuur in deze en doet een dringend beroep op iedereen om de consequenties (met name de kleedkamer- en veldenindeling) te respecteren.

Coördinatie: melden van besmettingen
Onverkort blijft van toepassing dat onze verenigingsmanager Tom van Veen fungeert als Coronacoördinator voor onze vereniging. Dit zowel intern (meldpunt, communicatie, etc.) als extern (contacten met GGD, Gemeente, Veiligheidsregio, etc.). In de afgelopen weken zijn we bij meerdere teams geconfronteerd met positief geteste spelers. In verband met een zorgvuldige afstemming van maatregelen met de GGD verzoeken wij u, indien u getest moet worden/in quarantaine moet, etc. dit per omgaande te melden bij Tom van Veen 06 86847041.

Blijf gezond en pas goed op jezelf en je naasten!

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter