Een hogeschool, een welzijnsorganisatie en een voetbalclub die elkaar vinden in een gezamenlijk project. Bijzonder? Niet voor de betrokken vertegenwoordigers. Op diverse manieren werkten Hogeschool Saxion, Alifa en CVV Sparta al samen. Maar nu is daar met de minor Fit4Life een nieuwe samenwerkingsvorm aan toegevoegd. Binnen deze minor van leren studenten van verschillende opleidingen, diverse aspecten van leefstijl-coaching toe te passen vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Doel is het creëren van een structureel aanbod van activiteiten die zich richten op meer bewegen, een gezonde leefstijl en het voorkomen van eenzaamheid.

Nieuwe minor Fit4Life
De minor kan gevolgd worden door studenten van verschillende opleidingen, van zowel Hogeschool Saxion als andere hogescholen. De studenten passen de kennis en vaardigheden toe in een wijklokaal in de accommodatie van CVV Sparta. Daar komen de studenten iedere donderdag tot de zomervakantie samen om te leren en in contact te komen met de doelgroepen, opdrachtgevers en hun samenwerkingspartners. De studenten voeren de opdracht uit aan de hand van de ‘Design Thinking’ methodiek waarin de behoeften en wensen van de doelgroep wordt onderzocht. Tegelijkertijd leren de studenten hoe zij een samenwerking moeten opzetten met verschillende samenwerkingspartners.

Voorkomen van eenzaamheid
De aanleiding voor het werklokaal bij CVV Sparta is de toename van vereenzaming onder ouderen in Enschede. De studenten worden namens Saxion begeleid door (wijk-)docent Jan Willem Leidekker, Hij vertelt: “Samen hebben we geconstateerd dat er in de omliggende wijken van de accommodatie van CVV Sparta mogelijk behoefte bestaat aan activiteiten die zich richten op het voorkomen van eenzaamheid door elkaar te ontmoeten. Hierbij kan meer bewegen, gericht op een gezonde leefstijl, een middel zijn.’’

Aanleiding project
Alifa zet zich als welzijnsorganisatie in voor bewoners van Enschede en staat voor verbinding. Cijfers wijzen uit dat eenzaamheid ook in Enschede toeneemt. Leroy Veldhuis, seniorenadviseur bij Alifa benadrukt dat er met name sprake is van een toename van eenzaamheid onder senioren. “De vraag binnen het project is hoe we deze eenzaamheid onder senioren kunnen tegengaan en welke in activiteiten we hiervoor kunnen inzetten. Vanuit het welzijnswerk wordt dit probleem in het werkveld ervaren. Vanuit verschillende invalshoeken worden ouderen doorverwezen naar het preventieve werkveld om ontmoeting te stimuleren. Dit gebeurt via doorverwijzing van onder andere huisartsen, praktijkondersteuners en wijkcoaches. De vraag naar ontmoeting is groter dan het aanbod dat Alifa aan vrijwilligers heeft. We hopen dat deze samenwerking met Saxion en CVV Sparta uitkomst biedt.’’

Behoeften in kaart brengen
CVV Sparta is een maatschappelijk ondernemende voetbalvereniging met ruim 1200 leden die haar accommodatie (clubgebouw, kleedkamers en velden) niet alleen openstelt voor voetbal-gerelateerde activiteiten, maar ook voor allerlei activiteiten binnen het Sociaal Domein. Tom van Veen, verenigingsmanager CVV Sparta: ‘’Wij willen als maatschappelijke ondernemende vereniging een bijdrage leveren in het sociaal domein. Wij stellen onszelf daarbij de vraag of er behoefte bestaat aan activiteiten, met name overdag en buiten op het complex van Sparta. ’’

Het eindproduct zal naar Saxion, Alifa en CVV Sparta hopen bestaan uit een structureel aanbod van één of meerdere activiteiten gericht om meer bewegen, een gezonde leefstijl en het voorkomen van eenzaamheid.

Informatiebijeenkomst 12 mei
Voor zowel professionals als potentiële vrijwilligers en deelnemers wordt op donderdag 12 mei van 11.00 tot 13.00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd in het clubgebouw van cvv Sparta, Kotkampweg 44 in Enschede. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Deelname is gratis. Aanmelden kan via l.veldhuis@alifa.nl of 06 86895569.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter