Het was nog niet officieel aangekondigd en de uitnodigingen waren ook nog niet verzonden, maar de voorbereidingen voor een vrijwilligersfeest op vrijdag 15 mei a.s. waren in gang gezet.

Helaas hebben de organisatoren ten gevolge van de Coronacrisis moeten besluiten tot uitstel.