Sinds september 2019 is Stichting Estinea met een voorziening voor dagopvang voor mensen met een beperking actief in en rondom de accommodatie van Sparta. In eerste instantie alleen op de dinsdag, maar sinds het voorjaar ook op donderdag (en tijdens de Coronacrisis, ten gevolge van de sluiting van andere locaties, incidenteel nog een dagdeel extra).

De groep van maximaal 8 deelnemers en hun begeleider van Estinea verrichten dan allerlei werkzaamheden,variërend van schoonmaak van de kantine en kleedkamers, schilderwerkzaamheden tot onderhoudswerkzaamheden buiten.

Ook vervullen zij een belangrijke rol bij het gescheiden inzamelen van afval op en rondom het Ontmoetingspark Schreurserve. Bij Sparta is er, gebaseerd op deelname aan een pilotproject van de gemeente Enschede, zowel binnen als buiten sprake van scheiding van het zogenaamde PMD- en het restafval. Dit levert niet alleen een bijdrage van een beter milieu, maar scheelt Sparta ook een behoorlijk bedrag aan reinigingskosten.

De enige plek waar er nog geen sprake was van gescheiden inzameling vormden de kleedkamers.

Verbinden, samenwerken, duurzaamheid. Dat komt allemaal ook in de huidige Coronaperiode allemaal samen bij Sparta en dat wordt gewaardeerd door de Provincie Overijssel.

In het kader van de subsidieregeldeling Vitale en gezonde samenleving 2020 diende onze verenigingsmanager Tom van Veen een subsidieaanvraag in voor de aanschaf van afvalbakken en een inzameltrolley en deze werd gehonoreerd met een bijdrage van 2.400 euro.

Inmiddels zijn de bakken geïnstalleerd en kunnen, nadat de kleedkamers weer in gebruik genomen mogen worden, de deelnemers van Estinea hun werkzaamheden uit gaan breiden met de uitvoering van deze klus.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter