Met ingang van 15 februari start Sparta, door deelname aan een speciaal project voor scholen en verenigingen van de gemeente Enschede, met gescheiden inzameling van afval.

Zowel in het clubgebouw als langs de velden komen naast elkaar twee bakken te staan voor inzameling van zogenaamd PMD afval (verpakkingen) en restafval. Voor Sparta geldt als grote (financiële) voordeel dat door deelname aan het project het PMD-afval, op basis van een overeenkomst met de gemeente, gratis wordt afgehaald. Op deze wijze behaald Sparta een groot financieel voordeel en levert het een bijdrage aan een beter milieu.

Voorwaarde is wel dat het aangeleverde afval voldoet aan de eisen, d.w.z. goed wordt gescheiden.
Zo behoren de koffie- en theebekers met opdruk bij het restafval gedeponeerd te worden. Daarvoor is de medewerking van alle leden van Sparta van essentieel belang. Aan iedereen dan ook de oproep om medewerking.

Daarnaast zal Sparta in samenwerking met de dagopvang van Estinea, elke dinsdag bij Sparta, een bijdrage gaan leveren door uitvoering van een activiteit gericht op de inzameling van zwerfafval. Hierover zullen nog nadere afspraken gemaakt worden met de gemeente.

Dat Sparta op het terrein van duurzaamheid (energiemaatregelen) hoog scoort werd al duidelijk op basis van de uitkomsten van de scan die onlangs werd uitgevoerd in het kader van het project De Groene Club. Door het geschieden in gaan zamelen van afval wordt daarin weer een belangrijke stap gezet.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter