Wim Ooitink nieuwe voorzitter cvv Sparta E.

Afgelopen woensdag 8 september vond de algemene leden vergadering (ALV) van Sparta plaats. Na een periode van twee jaar was het weer mogelijk om deze vergadering fysiek te beleggen, een gelegenheid waar een 50-tal leden van Sparta gebruik van maakten.

Bestuurslid Frank Bakker leidde de vergadering en in zijn openingswoord stond hij o.a. stil bij de leden die ons in de afgelopen twee jaren zijn ontvallen of het vanwege gezondheidsredenen momenteel moeilijk hebben. Sparta bestaat 100 jaar en de activiteiten die tot nu toe in dat kader zijn georganiseerd zijn zeer goed verlopen. Zo was er op zaterdag 3 juli een speciale jubileumdag welke uitstekend verliep met als hoogtepunt natuurlijk de oefenwedstrijd tussen Sparta en FC Twente.

Renske en Paul

Het bestuur gaf verslag van o.a. de financiële resultaten over de afgelopen seizoenen. Het effect van de coronapandemie is uiteraard merkbaar in onze vereniging, maar zeer vermeldenswaardig is het feit dat Sparta, ondanks de pandemie, in haar ledenaantal blijft groeien. In het nieuwe seizoen kunnen liefst 61 teams worden ingeschreven, een stijging van 7 teams ten opzichte van afgelopen jaar! Deze groei is zeer positief, maar drukt uiteraard een steeds zwaarder stempel op de inzet van onze vrijwilligers.

Paul Wibier en Renske van der Lippe namen na vele jaren trouwe dienst afscheid als bestuurslid. Zij werden terecht gehuldigd voor hun inzet. Frank Bakker werd benoemd als secretaris en Michel Bakker treedt toe tot het bestuur en gaat zich met name richten op de PR-zaken.

In de week voor de ALV werd het bestuur verblijd met de kandidaatstelling door Wim Ooitink als nieuwe voorzitter van Sparta. Na een goed verlopen gesprek heeft het bestuur dan ook besloten om deze kandidaatstelling in de vergadering aan de aanwezige leden voor te leggen. Met volledige instemming van de vergadering werd Wim Ooitink benoemd als nieuwe voorzitter van Sparta. Hij zal met name de representatieve aspecten voor zijn rekening gaan nemen, maar gaat zich ook bezighouden met het werven van nieuwe vrijwilligers. Nadat hij eerder voorzitter ad interim is geweest pakt hij het stokje nu definitief op en mag Sparta zich weer gelukkig prijzen met een vaste voorzitter.

Verenigingsmanager Tom van Veen informeerde de vergadering over de ambitieuze plannen voor de realisatie van een nieuwe accommodatie op Schreurserve. Sparta trekt hierin zeer constructief samen op met buurvereniging Vosta. De jubileumcommissie 100 jaar Sparta gaf in de persoon van Erwin Haveman een toelichting op de verdere activiteiten die in 2021/2022 gepland staan in het kader van ons 100-jarig bestaan.

In de afsluiting van de vergadering stond Hugo Walhof, voorzitter van de Supportersvereniging en hoofdsponsor van Sparta, stil bij het vele werk dat door het bestuur wordt verricht. Hij bedankte de vertrekkende bestuursleden voor hun jarenlange inzet en wenste de nieuwe bestuursleden veel succes. Een speciaal woord van aandacht richtte hij vervolgens nog op het toenemende vrijwilligersprobleem. Vele handen maken licht werk en in een grote vereniging als Sparta is dit onontbeerlijk.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter