Het seizoen 2017-2018 zit er bijna op. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels in volle gang. Binnenkort zullen wij u van een aantal zaken op de hoogte brengen. Een belangrijke wijziging zal zijn dat er bij de jeugd dit jaar geen selectiewedstrijden meer worden gehouden. De eventuele activiteiten worden niet als selectieactiviteiten gezien. De teamindelingen worden ongeveer half juni bekend gemaakt.

De technische commissie en de jeugdcommissie