In het kader van de samenwerking op Schreurserve is er sprake van gezamenlijke Vertrouwenscontactpersonen. In eerste instantie werkten de Vertrouwenscontactpersonen Francis Bakker en Tim Boers voor cvv Sparta, SV Vosta en Postduivenvereniging de Zwaluw. Nu heeft ook Tex Town Tigers zich aangesloten bij deze samenwerking en zijn Annemiek Jansen en Kay Dijs toegevoegd aan de poule van Vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersonen op Schreurserve zijn geschoold door het NOC*NSF.

Vertrouwenscontactpersonen zijn er voor de eerste opvang van leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hierover willen praten. De aanstelling van Vertrouwenscontactpersonen past in het streven van cvv Sparta, SV Vosta, PV de Zwaluw en Tex Town Tigers naar een Veilig Sportklimaat voor al haar leden. Het hanteren van een beleid m.b.t. Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) en gedragsregels behoort daar ook toe.

De vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via vcpschreurserve@gmail.com

Natuurlijk kan het voorkomen dat ze bijvoorbeeld tijdens een vakantie, niet direct bereikbaar zijn of kunnen reageren. In het voorkomende geval kan dan contact worden opgenomen met de verenigingsmanager van cvv Sparta Tom van Veen, email verenigingsmanager@sparta-enschede.nl tel. 06 86847041. Hij zal dan onder dezelfde condities en in nauwe samenspraak met de betrokkene zorg dragen voor een passende afhandeling/procedure.

Voor meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen, hun taken en werkwijze verwijzen wij naar https://www.sparta-enschede.nl/clubinfo/vertrouwenspersoon/

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter