Traditioneel verziet de familie Speek bij Sparta in de rust van de wedstrijden de teams van ranja of thee. Vanwege gezondheidsredenen kunnen zij dit niet meer van ’s morgens vroeg tot laat in de middag.

Nadat een eerdere oproep voor vervanging niets opleverde hebben vader, moeder en dochter Speek tot onze vreugd hun besluit om helemaal te stoppen herzien en blijven ze zich bij toerbeurt inzetten op de zaterdagochtenden (tot 12.30 uur).

Omdat we nog geen vervangende vrijwilligers hebben gevonden voor de middagen is besloten om, hopelijk tijdelijk, op zaterdagmiddag na 12.30 uur niet meer te voorzien in thee of ranja in de rust van wedstrijden.

Wij betreuren dit zeer en doen dan ook een dringende oproep aan een ieder om zich aan te melden als vrijwilliger.

Je hoeft niet iedere week te kunnen! 1 x in de 14 dagen of 1 x per maand is ook prima.

Belangstelling? Neem dan contact op met onze verenigingsmanager Tom van Veen, tel. 06 86847041 of mail naar de verenigingsmanager.