Tot grote frustratie en teleurstelling van met name de direct betrokken vrijwilligers in het beheer van onze accommodatie zijn we er nog niet in geslaagd om de legionellabacterie uit het waterleidingsysteem van onze kleedkamers te verwijderen. Ondanks de investering welke vorig seizoen is gedaan in een volledig automatisch spoelsysteem en vele uren werk van onze vrijwilligers is het nog niet gelukt om de, weliswaar geringe, overschrijding de kop in te drukken.

Het bestuur heeft in samenspraak met de vrijwilligers van de accommodatie daarom besloten dat we nu, in samenwerking met de leveranciers van de betreffende systemen en apparatuur, alle mogelijke bronnen gaan reinigen om pas daarna weer over te gaan tot het laten nemen van monsters.

Dit houdt automatisch in dat tot nader order het ingezette beleid gehandhaafd blijft. Zie hiervoor onze eerdere berichtgeving van 1 september.

Het bestuur spreekt hierbij haar grote waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers in het beheer en vraagt iedereen bij Sparta om deze waardering te delen: in de afgelopen weken is gebleken dat links en rechts mensen toch proberen om een uitzonderingspositie voor zijn of haar team te creëren. Dit is absoluut onmogelijk. We vragen, onder de huidige omstandigheden, iedereen om besluiten en maatregelen te accepteren.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter