Afgelopen zaterdagmorgen was het weer volle bak op de velden van Sparta en helaas ook weer (parkeer-)chaos op de Kotkampweg.

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen heeft de gemeente Enschede nog geen gevolg kunnen geven aan de uitvoering van verbeteringen aan de Kotkampweg, waarvoor in het voorjaar al financiƫle middelen zijn vrijgemaakt:
– verplaatsen van parkeervakken
– parkeerverbod aan 1 zijde
– verwijderen van de verkeersbelemmerde slinger in de weg
– opnieuw asfalteren
Deze werkzaamheden hadden plaats zullen vinden in de zomervakantie, maar zijn nu uitgesteld tot eind van dit jaar.

De situatie van afgelopen zaterdag is voor Sparta aanleiding geweest om nog dezelfde dag contact te leggen met gemeente en Politie.

De gemeente heeft inmiddels toegezegd voor de tussenliggende periode maatregelen te zullen treffen om het parkeren in de bermen van de Kotkampweg te belemmeren.
De politie heeft toegezegd dat na het treffen van de tijdelijke voorzieningen over te gaan tot verscherpte controle en het uitdelen van bekeuringen.

Aan alle leden van Sparta doen wij de dringende oproep om zoveel mogelijk op de fiets te komen en als u met de auto komt deze te parkeren in parkeervakken en op de parkeerplaatsen bij Sparta, Trifora en Vosta.