De jeugdcommissie is een van de belangrijkste afdelingen binnen CVV Sparta en levert een bijdrage aan het bewaken van de cultuur, een goede opleiding, groei en voetbalplezier van de jeugdspelers. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met het bestuur, de Technische Commissie Jeugd, teamleiders, trainers en andere vrijwilligers.

De Jeugdcommissie bestaat uit Contactpersonen, voor zowel jongens als meisjesteams, gerelateerd aan de te onderscheiden leeftijdsgroepen.

Op dit moment is er een vacature voor de Contactpersoon JO-8/JO-9.

Taken van de commissie, waaraan de contactpersoon een bijdrage levert:
a. het mede ontwikkelen van en toezien op uitvoering van algemeen beleid jeugdvoetbal
(Jeugdbeleidsplan)
b. het adviseren van het hoofdbestuur
c. het mede-faciliteren en ondersteunen van de Technische Commissie Jeugd
d. het (laten c.q. mede-) organiseren van evenementen (activiteiten)voor jeugdteams.
e. het werven, aanstellen en evalueren van teammanagers van alle jeugdteams. In het geval van
selectieteams geschiedt dit in overleg met de TCJ en de trainer
f. het onderhouden van contacten met teammanagers jeugd
g. het (mede-, met trainers en teammanagers)onderhouden van contacten met ouders
h. ondersteund wervingsactiviteiten

De JC heeft een ondersteunende en adviserende rol richting (leeftijds-coördinatoren) Technisch Commissie Jeugd m.b.t. de indeling van de recreatieve jeugdteams en selectieteams

Lijkt het jouw leuk om als Contactpersoon JO8/JO-9 zitting te nemen in de Jeugdcommissie of mocht je eerst meer informatie willen hebben, neem dan contact op met onze verenigingsmanager Tom van Veen, tel. 06 86847041 of mail naar verenigingsmanager@sparta-enschede.nl

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter