Hugo bij het bord dat op deze wijze onlosmakelijk verbonden is met zijn naam.

Afgelopen maandagavond 21 november vond in het clubgebouw van Sparta de jaarvergadering van onze Supportersvereniging (SV) plaats. Door de corona-perikelen van de laatste jaren behelste deze vergadering de periode van drie seizoenen, 2019/2020 – 2020/2021 en 2021/2022.

Het bestuur van de Supportersvereniging, geleid door voorzitter Hugo Walhof, behandelde tijdens de vergadering de verschillende stukken. Secretaris Yordie Klönne gaf verslag van de afgelopen seizoenen en door penningmeester Johnny van der Velde werd de financiële stand van zaken van de SV toegelicht. In de bestuursverkiezing werd gemeld dat Gerjan Sterken toetreedt tot het bestuur. Johnny van der Velde en Hans Vos zijn aftredend, maar omdat beide heren zich herkiesbaar hebben gesteld blijven zij actief in het bestuur van de SV.

Dit laatste geldt ook voor Hugo Walhof, maar na een periode van ruim 30 jaar (!) als voorzitter van de SV vindt hij het mooi geweest en draagt het voorzitterschap over aan Yordie Klönne. In de vergadering werd uitgebreid stilgestaan bij de verdiensten van Hugo als zeer actieve voorzitter van onze SV, die onder zijn leiding is uitgegroeid tot een onmisbare- en bijzonder gewaardeerde club mensen in onze vereniging.

Het bestuur van de SV overhandigde Hugo enkele geschenken, maar hoogtepunt was de onthulling van het nieuwe “Hugo Walhof – Rad van Fortuin”. Het rad waar Hugo na afloop van de thuiswedstrijden van ons eerste elftal al talloze keren aan heeft gedraaid, en de verloting van mooie prijzen op zijn geheel eigen wijze in goede banen heeft geleid, wordt op deze wijze onlosmakelijk verbonden met zijn naam.

Aangezien Yordie Klönne de nieuwe voorzitter van de SV is, ontstaat er een vacature voor de rol van secretaris. De SV zou de SV niet zijn als dit ook al geregeld zou zijn en zodoende werd de benoeming van Tim Jongman als nieuwe secretaris ook gelijk effectief gemaakt.

Sparta-voorzitter Wim Ooitink nam in de afsluitende rondvraag nog het woord en hij bedankte het bestuur van de SV uitgebreid voor hun verdiensten voor onze vereniging. Hij wenste Yordie Klönne en Tim Jongman veel succes in hun nieuwe rol en uiteraard sprak hij een speciaal woord van dank aan Hugo Walhof voor zijn periode als voorzitter van de SV. Sparta mag oprecht trots zijn op deze Supportersvereniging!

 

De nieuwe voorzitter Yordie en de aftredende voorzitter Hugo.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter