OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJ ONTMOETINGSPARK SCHREURSERVE IN 2025

Het bestuur van Sparta heeft besloten om actief stappen te gaan zetten op weg naar een rookvrij sportpark. Dit besluit is tot stand gekomen in samenwerking met de partners op sportpark Schreurserve. Een en ander sluit aan bij het toekomstige rookbeleid van de rijksoverheid dat er op gericht is dat in 2025 alle sportparken in Nederland rookvrij zijn.

Met ingang van 10 augustus 2020 gelden volgende aanpassingen bij Sparta:

• Rookvrije zones (duidelijk gemarkeerd aangegeven met blauwe belijning) zijn aanwezig bij de ingangen van de kantine en de kleedkamers en rondom het speelterrein.

• Er wordt een dringend beroep gedaan op bezoekers om rond de velden en op de tribune niet meer te roken.

GRATIS DEELNEMEN AAN CURSUS STOPPEN MET ROKEN

Een bijzonder effect van de samenwerking op Schreurserve is dat er niet alleen sprake zal zijn van het rookvrij maken van de sportparken, maar dat Pro-F en Trifora als samenwerkingspartners zullen ondersteunen in het aanbod van een cursus Stoppen met roken. Deze cursus zal worden verzorgd door Sinefuma en wordt vergoed uit de basisverzekering van de zorgverzekeraars, zonder dat hiervoor eigen risico in rekening wordt gebracht.

De cursus zal plaatsvinden op donderdagavond van 19.45 tot 21.15 uur bij Trifora aan de
Kotkampweg 65. De eerste bijeenkomst is op 17 september en de cursus beslaat totaal 7 bijeenkomsten.

Opgeven kan bij Sinefuma op volgende link: Rookvrije Ook jij

Bij de achteringang rookvrije zone

Bij de spelers ingang en speeltuin rookvrije zone

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter