In het kader van de samenwerking op Schreurserve is er sprake van gezamenlijke Vertrouwenscontactpersonen.
In eerste instantie werkten de Vertrouwenscontactpersonen Francis Bakker en Tim Boers voor cvv Sparta, SV Vosta en Postduivenvereniging de Zwaluw. Sinds augustus heeft ook Tex Town Tigers zich aangesloten bij deze samenwerking en is Annemiek Jansen toegevoegd aan de poule van Vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersonen op Schreurserve zijn geschoold door het NOC*NSF.

Vertrouwenscontactpersonen zijn er voor de eerste opvang van leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hierover willen praten.

De aanstelling van Vertrouwenscontactpersonen past in het streven van cvv Sparta, SV Vosta, PV de Zwaluw en Tex Town Tigers naar een Veilig Sportklimaat voor al haar leden. Het hanteren van een beleid m.b.t. Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) en gedragsregels behoort daar ook toe. Op woensdag 23 november, aanvang 19.30 uur zullen de Vertrouwenscontactpersonen in de kantine van cvv Sparta een Informatieavond verzorgen voor alle kaderleden van de betrokken verenigingen. Tijdens deze avond zullen zij informatie verschaffen over de taken en werkwijze van een vertrouwenscontactpersoon.

I.v.m. de voorbereidingen verzoeken wij u om, indien mogelijk, vooraf even door te geven of u komt. Dit kan bij de verenigingsmanager van cvv Sparta, Tom van Veen tel. 06 86847041 of via de mail verenigingsmanager@sparta-enschede.nl.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter