Update dinsdag 28 april

De op 21 april door het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal weer op gang te brengen. Vanaf 29 april a.s. is het voor de jeugd weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten.

Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Voor onze jeugdige leden natuurlijk geweldig nieuws!
Maar alvorens er daadwerkelijk getraind kan gaan worden moet er nog wel het nodige geregeld en afgestemd worden.

Zoals in eerdere berichtgeving vermeld geldt voor alle Twentse voetbalverenigingen dat we nog in afwachting zijn van het besluit van de Veiligheidsregio Twente ten aanzien van de nog van kracht zijnde noodverordening. Deze bepaald dat alle sportcomplexen/-velden gesloten zijn.

De verwachting is dat de aangepaste noodverordening op zeer korte termijn vastgesteld zal worden en dat deze zal voorzien in toestemming voor beperkte openstelling: alleen ten behoeve van georganiseerde trainingen voor de doelgroep t/m 18 jaar en op basis van strikte protocollen en richtlijnen.

Het bestuur van Sparta is in samenspraak met o.a. technisch manager Paul Middag en verenigingsmanager Tom van Veen inmiddels gestart met allerlei voorbereidende acties, o.a. het benaderen van trainers en het opstellen van richtlijnen en protocollen.

Protocollen
Iedereen is benieuwd hoe deze beperkte openstelling er uit gaat zien en dat is nog wel even puzzelen en improviseren. En dat zal het de komende weken ook nog wel blijven! Hoe regel je in coronatijd de organisatie en met name de beheersbaarheid? Eerlijk is eerlijk … wij zijn ook benieuwd. Tot en met 12 jaar is er sprake van weinig beperkingen. Dit kunnen en gaan wij regelen. Voor de teams uit de middenbouw van 13  t/m 18 jaar geldt dat er getraind moet worden met anderhalve meter afstand. Dat is een uitdaging!

We zijn afgelopen week druk geweest met protocollen uitwerken. Dit op papier zetten is een klus, maar wat nog belangrijker is: het moet uiteindelijk werkbaar zijn in de praktijk. Uitgangspunt hierbij is altijd dat we de gezondheid van ieder persoonlijk én de ander vooropstellen. Met dit, samen met de RIVM-maatregelen, in ons achterhoofd brengt het ons uiteindelijk tot het zetten van de eerste stappen in de richting van de herstart van trainingen. Hierbij hebben we ook nog te maken met de beperking dat de gemeente Enschede (Sportaal) inmiddels vervroegd een aanvang heeft gemaakt met het onderhoud van de natuurgrasvelden en we daardoor alleen gebruik kunnen maken van de kunstgrasvelden.

Afwegingen
Vorige week zijn we al begonnen  met het benaderen van al onze trainers. Zij moeten allereerst, gerelateerd aan hun persoonlijke omstandigheden en gezondheid bepalen of ze het verzorgen van trainingen willen/kunnen hervatten. Voor de categorie t/m 18 jaar komt daar de 1,5 meter maatregel en het criterium dat 19 jarigen niet deel mogen nemen bij.

Trainers maken individueel hun afwegingen en in voorkomende gevallen zal gezocht moeten worden naar vervanging, dan wel samenvoegen van teams.

Leeftijdsgroep t/m 12 jaar, dit zijn de teams t/m O12:
Uitgangspunt is dat de trainingen voor deze teams weer starten met ingang van woensdag 6 mei a.s. en dat we wat betreft de trainingsdagen en -tijden  ons zoveel mogelijk aan de reguliere momenten houden.

Leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar,  dit zijn de teams van O13 t/m O19 m.u.v. 19 jarigen:
Dit met als basis de door het RIVM vastgestelde leeftijdsgrenzen. We snappen voor onze 19 jarigen dat dit heel vervelend is, maar we moeten ons houden aan de leeftijdsgrenzen die het RIVM heeft vastgesteld.

Uitgangspunt is dat de trainingen voor deze teams weer starten met ingang van woensdag 6 mei a.s. en dat we wat betreft de trainingsdagen en -tijden  ons zoveel mogelijk aan de reguliere momenten houden.

Voor de teams die eerder dan woensdag 6 mei willen en kunnen starten dient de trainer zich te melden bij verenigingsmanager Tom van Veen (06-86847041).
Spelers en speelsters uit deze teams krijgen dan bericht van hun trainer.

Op dit moment is het definitieve alternatieve trainingsschema nog niet gereed.
Uiterlijk vrijdag 1 mei zal dit geplaatst worden op de website.

Uiteraard hopen wij op ieders begrip voor de te maken keuzes en vragen iedereen deze te respecteren en nog even waar nodig het geduld te bewaren.

Wat betekent dit in de praktijk?
Alleen op de trainingsdagen en -tijden is ons sportpark geopend. Op deze momenten gaat het hek van het slot. De kantine en kleedkamers blijven dicht.

Indien mogelijk zullen wij voorzien in de aanwezigheid van toezichthoudende vertegenwoordigers van Sparta. Zoals al bekend was gemaakt: ouders/verzorgers/begeleiders mogen niet op het sportpark komen, dus ook niet tijdens de trainingen van de kinderen. In de praktijk betekent dit bij Sparta dat de rijwielstalling als  een vorm van “Kiss & Ride zone” beschouwd wordt en dat vanaf de draaipoortjes naast de kantine het terrein alleen toegankelijk is voor spelers, trainers en vertegenwoordigers namens Sparta.

In het Protocol PROTOCOL hervatten trainingendef treft u uitgebreidere informatie, waaronder de maatregelen.

Lees dit document zorgvuldig door!

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter