Gedurende de vakantie is er in de periode van 1 juli tot 12 augustus geen zitting op de maandagavond en woensdag-vrijdagmiddag van de de ledenadministratie. Voor spoedgevallen M.06-53581674.