Aanvang
Sinds juli 2020 zijn de taken, die normaal gesproken toebehoren aan een technische commissie (verder genoemd als TC), door verschillende leden binnen de club uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de teamindeling, welke dit jaar is gemaakt door de jeugdcommissie (verder genoemd als JC). Een knappe prestatie in een lastig proces maar geen gewenste situatie. Zonder diep in te gaan op de oorzaken en gevolgen is dit stuk bedoeld om leden te informeren over de invulling en uitvoering van de TC, verantwoordelijk voor voetbalinhoudelijke-aspecten in de jeugdafdeling, seizoen 2020-2021.

Prioriteit
De prioriteit op korte termijn is om andere organen binnen de club te ontlasten en leden duidelijk te maken waarvoor ze bij de TC terecht kunnen. Op lange termijn is het doel begeleiding van jeugdteams te verbeteren en het voor leden en vrijwilligers leuker te maken een steentje bij te dragen. Op het gebied van selectievoetbal zijn er gesprekken gaande om de samenwerking te verbeteren en het niveau van de opleiding te verhogen.

TC en jeugdcommissie
Nu kan er afgevraagd worden waarvoor men bij een TC terecht kan. Dat kan onder andere voor voetbalinhoudelijke-aspecten. Voorbeelden hiervan zijn de inhoud van trainingen, ontwikkeling van spelers en spelplezier. Daarnaast is de TC belast met het invullen van trainersposities bij de elftallen. De TC werkt nauw samen met de JC.

JC en TC hebben per leeftijdscategorie een afgevaardigde. In de praktijk is de samenwerking herkenbaar aan de overleggen tussen contactpersoon (JC) en coördinator (TC). Beide commissies lijken op elkaar maar hebben toch hun verschillen. Een voorbeeld van een verschil is de begeleiding. De JC begeleidt leiders en de TC begeleidt de trainers.

Vele handen maken licht werk
Voordat er wordt ingegaan op de invulling van de TC is het belangrijk het volgende te melden: de TC bestaat uit ervaren leden van de vereniging en is afhankelijk van leden van de vereniging. Daar waar de last van leiders, trainers en vrijwilligers steeds zwaarder op één persoon komt te liggen, wordt er zoveel mogelijk geprobeerd deze last te verdelen.

De druk op vrijwilligers
Een voorbeeld is die ene vader, moeder of vrijwilliger die veel tijd vrijmaakt om twee keer per week training te geven en zaterdag te coachen. Dit kan veel van iemand vragen. Hoewel we deze mensen erg koesteren proberen we andere ouders of vrijwilligers te motiveren om ook te helpen zodat het (langer) leuk blijft voor iedereen. Heeft u tijd om te ondersteunen en een steentje bij te dragen? Laat het ons, de trainer of leider dan snel weten via tompuper@aol.com. Voor het komende seizoen kunnen we nog veel hulp gebruiken om de jeugd met plezier te laten spelen.

De leden van de commissie
De TC bestaat uit coördinatoren welke al een ruimte tijd bij Sparta actief zijn. De één als helpende ouder, de ander als trainer en weer een ander als speler. Elke leeftijdscategorie kent vanaf heden zijn aanspreekpunt in de vorm van de coördinator. De contactgegevens hiervoor volgen op korte termijn op de website. Daar waar het damesvoetbal betreft is Chris Muis contactpersoon.Voor de jongens treft u hieronder per leeftijdscategorie de coördinator.

Voor de leeftijdsgroepen onder-9 en onder-11 is Leon Schmitz in samenwerking met Esra Haan (Spartaantjes), Elise Ooitink (onder-9) en Hilbert Haan (onder-11) coördinator. Voor de onder-13 wordt nog iemand gezocht (Tom Puper is in de tussentijd het aanspreekpunt). Voor de onder-15 is Jilles Matton coördinator en voor de onder-17 en onder-19 is Gijs Groener coördinator. Voor de selectie elftallen is Gert-Jan Scheffer de coördinator van dienst.

Tot slot
Met deze informatie hopen wij u een beeld te geven van de nieuwe invulling van de TC. We zijn pas net begonnen en druk bezig om de trainers posities in te vullen. Dat we net zijn gestart betekent dat helaas nog niet alles zal gaan zoals we voor ogen hebben. We doen ons best om samen met u de jeugd met plezier te laten voetballen, want dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter