Aanvullend besluit:
In overleg met onder andere de jeugdcommissie van Sparta is besloten dat zolang de Coronamaatregelen van toepassing zijn, er afgezien wordt van het schenken van thee in de rust en ranja na afloop van wedstrijden. Dit om de 1.5 meter maatregelen zoveel mogelijk te waarborgen en onnodige verkeersbewegingen rondom de kleedkamers te voorkomen.

In de afgelopen weken zijn we in het kader van het Coronabeleid overspoeld met maatregelen welke vergaande consequenties hebben voor het reilen en zeilen van onze vereniging.

Tot overmaat van ramp is er tijdens de reguliere controle ook nog een beperkte overschrijding van legionella geconstateerd.

In haar vergadering van 24 augustus heeft het bestuur van Sparta hier uitgebreid bij stil gestaan en een richtlijn vastgesteld voor het beleid, maatregelen en de consequenties voor o.a. het gebruik van kleedkamers, de indeling van velden, kantinebeleid, etc. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een richtlijn: de ervaring in de afgelopen periode leert dat de omstandigheden snel kunnen wijzigen en niet alle maatregelen en besluiten als “volledig dichtgetimmerd” beschouwd kunnen worden.

Het bestuur wil allereerst een dringend beroep doen op alle leden om zich te houden aan de geldende maatregelen. Denk hierbij met name aan de 1,5 meter maatregelen: we willen geen boetes, maar vooral geen verspreiding van het virus en besmettingen. Het bestuur refereert hierbij aan de oproep van de GGD: gebruik je gezonde verstand en manoeuvreer je niet in risicovolle situaties. Als je ziet dat het onmogelijk is om je aan de regels te houden, ga dan weg!!

Een greep uit de maatregelen en consequenties:

Legionella
Zolang de legionella aanwezig is in de kleedkamers gaan de kleedkamers bij Sparta alleen op zaterdag open.
De waterleiding wordt dan afgesloten, douchen is dus niet mogelijk. De kleedkamers bij Vosta worden zo veel mogelijk gebruikt voor het onderbrengen van tegenstanders die de verste afstand naar onze accommodatie moeten overbruggen.

Voor wedstrijden voor de onder 17-teams geldt dat er in principe kleedkamers beschikbaar zijn voor uit- en thuisspelende teams, maar vanwege de Corona doen we een oproep aan alle spelers van Sparta om zich zoveel mogelijk thuis om te kleden.

Voor de onder 19-teams en senioren (3 t/m 9 en dames) geldt dat er voor de gasten minimaal 1 kleedkamer beschikbaar is. Voor de thuisspelende teams geldt: er is geen kleedkamer beschikbaar, kleed je thuis om!

Voor het tweede elftal is indien mogelijk een kleedkamer beschikbaar.

Deze week zullen er weer monsters worden afgenomen, hopen volgende week op een gunstige uitslag zodat we vanaf zaterdag 5 september ook weer kunnen douchen bij Sparta.

Thuiswedstrijden eerste elftal
Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen m.b.t. legionella en Corona is besloten om het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijden van het eerste elftal te verplaatsen naar 17.00 uur.

Coronamaatregelen als legionella is opgelost
In het geval we niet meer rekening hoeven te houden met legionella kunnen de kleedkamers bij Sparta ook doordeweeks weer in gebruik genomen worden. Op basis van het trainingsschema zal dan ook een kleedkamerschema worden opgesteld. Dit is nog geen garantie dat er te allen tijde voldoende kleedkamers beschikbaar zijn c.q. we hiermee kunnen voldoen aan de 1,5 meter maatregelen welke gelden voor 18 jaar en ouder. De oproep om je thuis om te kleden en te douchen blijft van toepassing.

Op de zaterdagen zal het beleid dat is weergegeven in het kader van de legionella grotendeels ongewijzigd van toepassing blijven, o.a.:
• Voor wedstrijden t/m onder 17 zullen kleedkamers beschikbaar zijn, maar het bestuur doet de oproep om je zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen. Hierbij vragen we specifieke aandacht voor de onder 9 en onder 11 teams: er mag namelijk maar 1 volwassene in de kleedkamer aanwezig zijn.
• Voor alle onder 19 en seniorenteams (3 t/m 9 en dames) blijft gelden: er is geen kleedkamer beschikbaar, kleed je dus thuis om!

Kantine en terras:
In de afgelopen weken hebben we al kunnen constateren dat het in acht nemen van de 1,5 meter maatregelen voor velen niet eenvoudig is.
Als bestuur doen we een dringend beroep op alle leden: werk mee. Breng jezelf en anderen niet in gevaar!

Het bestuur wil niet in de positie gemanoeuvreerd worden dat zij als politieagent op moet gaan treden en mag dit ook niet verwachten van de vrijwilligers die actief zijn in onze kantine en in het beheer. In voorkomende gevallen zal het bestuur niet schromen over te gaan tot het treffen van verregaande maatregelen.

We hopen dat iedereen begrip heeft voor de maatregelen en de handelswijze van het bestuur in deze en doet een dringend beroep op iedereen om de consequenties (met name de kleedkamer- en veldenindeling) te respecteren.

Onverkort blijft van toepassing dat onze verenigingsmanager Tom van Veen fungeert als Coronacoördinator voor onze vereniging. Dit zowel intern (meldpunt, communicatie, etc.) als extern (contacten met GGD, Gemeente, Veiligheidsregio, etc.).

Blijf gezond en pas goed op jezelf en je naasten!

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter