Op dinsdagavond 28 september heeft in het clubgebouw van Sparta de eerste bijeenkomst van de TC Jeugd plaatsgevonden.

Deze Technische Commissie, specifiek opgezet voor de jeugdafdeling van Sparta, is ontstaan op initiatief van Roel Weener, voorzitter van het Technisch Hart van Sparta.

Waar in het Technisch Hart met name wordt gekeken naar de seniorenteams en de doorstroming van talentvolle jeugdspelers naar de seniorenselecties, zal de TC Jeugd zich richten op de complete jeugdopleiding van Sparta. Dit geldt voor zowel voor de prestatieve- als de recreatieve teams, uiteraard voor zover daar in de jeugd al sprake van kan zijn.

Het doel van de TC Jeugd is het faciliteren van alle spelers in de jeugdopleiding van Sparta. Sparta is een grote vereniging met veel teams en de organisatie in- en rondom deze teams vraagt de nodige aandacht.

Om in elke leeftijdsgroep duidelijkheid en eenduidigheid in de communicatie te verkrijgen is gekozen voor een tweetal functies per leeftijdsgroep om de verschillende trainers en leiders maximaal te ondersteunen.

De (technisch) coördinator is het aanspreekpunt voor alle trainers en zorgt voor de indeling van de teams, in samenspraak met de betrokkenen. Tevens organiseert en ziet hij/zij toe op de onderlinge communicatie en informeert de trainers over het voetbaltechnisch beleid van Sparta.

De contactpersoon richt zich met name op de organisatie rondom de teams. Hij/zij zoekt teamleiders voor de teams, onderhoudt de contacten met betrokken ouders en draagt zorg voor de informatievoorziening naar de teamleiders.

In de afgelopen periode is druk gezocht naar coördinatoren en contactpersonen voor de verschillende leeftijdsgroepen en zo kon in deze bijeenkomst met een totaal van ca. 25 personen een eerste aftrap worden verricht.

Voorzitter van de TC Jeugd, Gijs Groener, opende de bijeenkomst, waarna Leon Schmitz vanuit zijn functie als Hoofd Jeugdopleiding de organisatie, taken en verantwoordelijkheden van de TC Jeugd verder toelichtte. Gijs Groener en Leon Schmitz zullen verder ondersteund worden door Michiel van Gestel. Tezamen zullen zij het centrale aanspreekblok binnen de TC Jeugd vormen en de communicatie met alle overige geledingen binnen de vereniging verzorgen.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter