De gemeente Enschede heeft haar prioriteit in de afgelopen en komende jaren gelegd bij de clustering van sportaccommodaties op het Diekman, Wesselerbrink en Glanerburg. Doel van deze clustering vormt het afstoten van een aantal complexen, bijvoorbeeld Sportpark Horstlinde en de accommodatie van Achilles Enschede, door het verhuizen van clubs naar een gezamenlijke accommodatie. Tevens dient er door het verplaatsen van clubs op het Diekman ruimte gecreëerd te worden voor FC Twente. Voor de uitvoering van deze plannen heeft de gemeente financiële middelen gereserveerd.

Zoals bekend kent Sparta in samenwerking met Vosta sinds vorig jaar een gezamenlijke werkgroep Accommodatie gericht op de realisatie van een nieuwe kantine en kleedkamers. Dit in het perspectief van de totale ontwikkeling van de accommodatie, welke ook voorziet in o.a. meer kunstgrasvelden, duurzaamheidsmaatregelen en oplossingen voor de verkeers- en parkeerproblematiek.

Deze plannen zijn begin van dit jaar door onze verenigingsmanager Tom van Veen gepresenteerd aan de politiek en de leden van zowel Sparta als Vosta. Doel vormde het creëren van draagvlak en het versneld in beeld komen bij de gemeente en de politiek. Dat heeft effect gehad.

In de lijn van de trajecten op Diekman, de Wesselerbrink en Glanerbrug heeft het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede besloten dat er ter ondersteuning van de plannen van Sparta en Vosta, in opdracht van de gemeente,  een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd gaat worden. Dit was ook de inzet van de werkgroep.
Met de toezegging van een haalbaarheidsonderzoek geeft de gemeente het signaal af dat de plannen van Sparta en Vosta, als maatschappelijk ondernemende verenigingen welke ook een belangrijke rol spelen in het sociaal domein en voor wijkbewoners, serieus genomen worden en ondersteuning verdienen.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter