Nieuwe opzet leidt tot aantrekkelijker vrijwilligerswerk.

Zoals eerder gemeld gaat onze accommodatiebeheerder Herman Hembrecht het wat kalmer aan doen. Hij zal doordeweeks nog iedere ochtend aanwezig zijn, maar stopt in principe met de zaterdagen.

Om daarvoor een oplossing te vinden zijn in de afgelopen weken de nodige acties uitgezet en met succes! We hebben besloten om de aanwezigheid van accommodatiebeheer op de zaterdag te verdelen in een morgen- en middagdienst. Hierdoor wordt het vervullen van deze taak een stuk aantrekkelijker.

Tot de herfstvakantie hebben we het rooster rond en zullen Herman Stukker, Erwin Haveman, Klaas Keizer, Alex Klement, Peter Friskus, Jeroen Hembrecht en Alex Grunder het beheer verzorgen. Herman Hembrecht zal in de eerste weken de nieuwe mensen inwerken.

Belangstelling? Neem dan contact op met onze verenigingsmanager Tom van Veen, tel. 06 86847041 of mail naar verenigingsmanager of laat het weten aan een van de op zaterdag aanwezige accommodatiebeheerders.

Het zou mooi zijn als er zich nog een aantal mensen aan zou melden. Dat maakt dan dat 1 x per maand een morgen of middag en/of in tweetallen uitvoeren van de taak tot de mogelijkheden behoort.